אורצ'רד
אברבוך
עץ איתן
אברבוך המדביק
אברבוך
אברבוך
אברבוך
אברבוך
מרכז הזמנות, משרדי הנהלה ומרכז לוגיסטי: 08-9131900
בית אורצ'רד-אולם תצוגה: 03-5787004
מרכז הזמנות, משרדי הנהלה ומרכז לוגיסטי: 08-9131900
בית אורצ'רד-אולם תצוגה: 03-5787004
קשרי משקיעים »

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

מרכז הפורמייקה אברבוך בע"מ מתכבדת להודיע בזאת כי ביום ג' 27.10.2020 בשעה 10:30 תתקיים אסיפה מיוחדת של החברה במשרדיה שברח' הר עצמון 25 איזור תעשיה ב', רמלה – לפרטים נוספים לחץ כאן

 

מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ

            ("החברה")

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת

של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה כי ביום ג', 27.10.2020 בשעה 10:00, תתקיים במשרדי החברה, ברחוב הר עצמון 25, איזור תעשיה ב', רמלה, אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, כדלקמן:

הנושאים אשר על סדר היום

הסמכת יו"ר דירקטוריון החברה למלא תפקיד של מנכ"ל החברה.

מועדים חיוניים

המועד הקובע לצורך השתתפות באסיפה הינו תום יום העסקים של יום 24.9.2020.

מועד האסיפה הנדחית, ככל שתידרש, הינו 27.10.2020 בשעה 10:30.

הפניה לדוח המיידי

למידע נוסף ראו דוח מיידי של החברה מיום 21.9.2020 (אסמכתא 2020-01-094315).

 

                                                                    מרכז הפורמיקה אברבוך בע"מ      

בית אורצ'רד רח' חיים בן עטר 25, ת"א, טל' 03-5787004 | דוא"ל Showroom@averbuch.co.il
מרכז הזמנות, משרדי הנהלה ומרכז לוגיסטי, רחוב הר עצמון 25, א.ת. ב' רמלה. טל. 08-9131900 פקס. 08-9224973
מרכז הזמנות, משרדי הנהלה ומרכז לוגיסטי: 08-9131900
בית אורצ'רד-אולם תצוגה: 03-5787004
רשתות חברתיות
בקרו אותנו או צרו איתנו קשר דרך הרשתות החברתיות
תפנית: בניית אתרים | 054-4780798 | תפנית reloaded: בניית אתר